فصلنامه حقوق کودک- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/22 | 
فصلنامه حقوق کودک به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش حقوق کودک، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص، شناسایی و تمهید ارائه راهکارها در رابطه با مشکلات و چالش‌های کودکان به ویژه در ایران و بهره مندی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و افزایش آگاهی‌های عمومی پیرامون مسائل حقوق کودک، از طریق بررسی و انتشار مقالات پژوهشی در زمینه‌های موضوعات حقوق کودک، زیر نظر انجمن علمی حقوق کودک ایران، اقدام به فعالیت می‌نماید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حقوق کودک:
http://childrightsjournal.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب