لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 لیلا  ناصری L_n225@yahoo.com استاد کارشناسی
2 میثم کلهرنیاگلکار madani.lawyer@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 لیلا میربد leila_mirbod@yahoo.com دانشیار دکترا
4 آرین  قاسمی a_ghassemi@hotmail.com استاد دکترا
5 سید عباس سید آرانی abbas.seyedi@yahoo.com استاد کارشناسی
6 مهسا شیروی mahsa_shiravi@yahoo.com استاد کارشناسی
7 انوشه احسانپور ehsanpor135@yahoo.com استاد دکترا
8 الهه محسنی mohseni.e85@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد استادیار دکترا
9 عاطفه عباسی atefehabbasi@isu.ac.ir استاد کارشناسی
10 سید احسان حسینی commerce.lawyer@gmail.com دانشیار دکترا
11 غزل قاسمی qasemi.lawyer@gmail.com استاد دکترا
12 سمیه  بانوئی sbanoei@yahoo.com استاد دکترا
13 محمدامین حسن زاده aminlawyer1995@gmail.com استاد دکترا
14 الهه پارسا elaheparsa@live.com استاد دکترا
15 مهدی خاقانی اصفهانی khaghani1984@gmail.com پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» استادیار دکترا
16 امیر ملک زاده malekzadeh.amir2015@gmail.com استاد دکترا