• درباره ما

    فصلنامه حقوق کودک دارای رتبۀ علمی- آموزشی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (http://www.e-rasaneh.ir)، ارگان رسمی انجمن علمی حقوق کودک ایران است و به صورت فصلنامه منتشر میشود. این مجله، یک مجله‌ الکترونیکی است که به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.
    نشریه حقوق کودک، یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی انجمن علمی حقوق کودک به عنوان نخستین انجمن علمی دارای مجوز از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوق کودک پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق کودک انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.
    به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انجمن علمی حقوق کودک ایران پشتیبانی مالی می شود.
    نشریه حقوق کودک در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.