• صفحه اصلی
  • الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980826193519 بازدید : 1260 صفحه: 71 - 98

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط